INM

Acordarea avizului tehnic de inregistrare

Pașaport serviciu !

Persoanele juridice şi persoanele fizice autorizate pentru activitatea de întreprinzător, care repară, montează, dau în folosință mijloacele de măsurare, sau efectuează preambalarea produselor, înainte de a desfăşura aceste activităţi, sînt obligate să se înregistreze la Institutul Naţional de Metrologie depunînd declaraţia respectivă în vederea primirii avizului tehnic de înregistrare, conform prevederilor Regulamentului General de Metrologie Legală RGML 02:2016.


Forma de prezentare a cererii și declarației pe proprie răspundere: Cerere, Declarație, Declarație Produse preambalate.


Serviciile de perfectare şi eliberare a avizului tehnic de înregistrare sunt prestate de

Secţia aprobări de model a mijloacelor de măsurare:

Tel. (022) 903-130

Ghennadii Berghii

Specialist principal

aprobari@metrologie.md

Tudor Popa

Specialist coordonator

popa.tudor@metrologie.md
Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala