INM

Încercări metrologice în scopul aprobării de model

Pașaport serviciu aprobări de model : lot mic, lot mare !

Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare – una din formele de exercitare a controlul metrologic legal – este o decizie cu relevanţă legală, bazată pe un raport de evaluare, care confirmă că un tip de mijloc de măsurare întruneşte cerinţele stipulate în reglementările de metrologie legală aplicabile şi este adecvat utilizării în domeniul reglementat, astfel încît se poate presupune că el realizează rezultate de măsurare sigure, într-o perioadă de timp definit.

Decizia privind aprobarea de model a unui mijloc de măsurare (MM) şi includerea lui în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova se emite de către Institutul Naţional de Metrologie, în baza rezultatelor pozitive ale încercărilor metrologice efectuate în scopul aprobării de model (recunoaştere a rezultatelor încercărilor metrologice de aprobare de model a MM, efectuate în alte ţări), odată cu eliberarea certificatului de aprobare de model

(Legea metrologiei)

  • Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare (încercările metrologice în scopul aprobării de model), atît în loturi mari cît şi în exemplare unice sau loturi mici, se efectuează conform prevederilor Regulamentului General de Metrologie Legală RGML 16:2016
  • Recunoaşterea rezultatelor încercărilor metrologice de aprobare de model a MM, efectuate în alte ţări, se efectuează conform prevederilor Regulamentului General de Metrologie Legală RGML 07:2007

Serviciile de aprobare de model sunt prestate de

Secţia aprobări de model a mijloacelor de măsurare:

Tel. (022) 903-130

Ghennadii Berghii

Specialist principal

[email protected]

Tudor Popa

Specialist coordonator

[email protected]Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala