INM

Domenii de Activitate

Institutul Naţional de Metrologie este o instituție publică, responsabilă de implementarea cadrului legal – normativ național pe domeniul metrologiei.
INM își desfășoară activitatea în baza Regulamentului aprobat prin Hotărîre de Guvern.
Activitatea INM este concentrată pe două dimensiuni de bază: metrologie legală și metrologie aplicată.
De asemenea, una din activităţile INM este organizarea şi participarea la cercetări (studii) tehnico-ştiinţifice, care au la bază mijloacele de măsurare sau/şi măsurările, în diverse domenii de interes public.

Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala