INM

BIPM

În conformitate cu prevederile Legii Nr.327-XVI din 15.12.2005 (Monitorul Oficial al RM nr.1-4/12 din 06.01.2006) în prezent Republica Moldova este membru asociat al Conferinţei Generale de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) a Organizaţiei Internaţionale de Metrologie “Convenţia Metrului”.

Aderarea RM la CGPM a făcut posibilă semnarea de către INM (anul 2007) a aranjamentului de recunoaştere mutuală a etaloanelor naţionale şi certificatelor de etalonare emise de institutele naţionale de metrologie (CIPM MRA). Semnarea acestui aranjament a facilitat demonstrarea de către RM a capabilităţilor de măsurare din ţară, a contribuit la reducerea barierelor tehnice în calea comerţului generate de rezultatele măsurărilor, a oferit suport metrologic dezvoltării economiei naţionale prin:

i) Recunoaştere mutuală a etaloanelor naţionale şi certificatelor de etalonare emise de INM (CIPM MRA);

ii) Publicarea rezultatelor comparărilor - cheie la care participă INM (KCBD);

iii) Publicarea capabilităţilor de măsurare (tabelele CMC) ale INM pe site-ul BIPM.Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala