INM

Conducerea INM

Director Anatolie MELENCIUC

Curriculum vitae
Informații personale
Nume / Prenume
Telefon
E-mail(uri)
Naționalitate-(tăți)
Data naștere
Anatolie Melenciuc
022 903 100
[email protected]
moldovean
01 Ianuarie 1971
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Noiembrie 2016– prezent
Director
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Martie 2016– Noiembrie 2016
Director General
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Februarie-Octombrie 2015
Director General
Agenția Rezerve Materiale
2011 – 2015
Vicepreşedinte
Consiliul Raional Ialoveni
2010 - 2011
Şef adjunct Oficiul teritorial Chişinău
Cancelaria de Stat
2008 - 2010
specialist
Curtea Supremă de Justiţie
2007-2008
expeditor
SRL „Daniandra prim” Ialoveni
2005 – 2006
SP „Severpaz” mun. Chişinău
1991 – 2002
Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat
Colaborator de Protecţie

1989 - 1991
Serviciul militar în termen
Grad militar - Locotenent

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
1986 - 1989
Şcoala Profesională Tehnică nr. 91, Răzeni
diploma B nr. 552620
specialitatea – montor în telecomunicaţii


2000 - 2005
Institutul de Studii Aplicative Integrate
Licenţiat în drept, specializarea: Drept penal.
Diploma AL nr.0099688
Stagieri

Marea Britanie, România, Croaţia, Estonia, Lituania, Suedia
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba rusă
Limba franceză
Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
C2 C2 C2 C2 C2
B2 B1 B1 B1 B1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala