INM

Elaborarea a documentelor normative tehnice

Pașaport serviciu !

Institutul Național de Metrologie oferă servicii de elaborare a următoarelor documente nortmativ-tehnice:

     - Norme de metrologie legală (NML);

     - Proceduri de măsurare legală (PML);

     - Proceduri de etalonare (PE).

    Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala