INM

Etalonarea mijloacelor de măsurare

Pașaport serviciu !

Utilitatea etalonării echipamentelor de măsurareEchipamentele de măsurare sunt prezente la modul direct în oricce proces de producere, indiferent mărfuri sau servicii. Orice companie achită consumuri de energie electrică și termică, consumuri de apă și alte utilități. O dată cu industrializarea și automatizarea proceselor tehnologice, a crescut dependența eficienței proceselor de producere de echipamentele de măsurare. Acum în sarcina lor a fost transpusă și dozarea componentelor produsului finit, aprecierea calității lor, inclusiv prevenirea abaterilor de la parametrii de calitate stabiliți.

Dar utilitatea măsurărilor în procesele de producere are mai multe aspecte, printre care și suport în asigurarea:

• calității produselor

• uniformității produselor

• siguranței produselor

• raționalității consumurilor (materie primă, apă, resurse energetice, etc)

• evidenței contabile

• acumularea de informații pentru menținerea și sporirea eficienței proceselor de producere

Uniformitatea şi exactitatea măsurărilor în Republica Moldova sunt asigurate printr-un complex de măsuri tehnico-organizatorice, în care se include şi activitatea de transmitere a unităţilor de măsură de la etaloanele naţionale spre celelalte etaloane şi de la acestea mai departe, spre mijloacele de măsurare de lucru.

În funcție de destinația echipamentului de măsurare, intenstitatea utilizării și condițiile de exploatare, este necesară urmărirea caracteristicilor metrologice ale acestuia. În acest scop e necesar de realizat procedura de etalonare. Iar pentru a aprecia periodicitatea rezonabilă trebuie de realizat un șir de etalonări succesive la intervale mici de timp, și de examinat rezultatele lor.

Transmiterea (diseminarea) unităţilor de măsură de la etaloanele naţionale pînă la mijloacele de măsurare din economia naţională se efectuează prin etalonare.

Etalonarea nu trebuie nici într-un caz confundată cu verificarea metrologică sau reglarea mijloacelor de măsurare. Etalonarea reprezintă în sine operația de cercetare a unui echipament care, în condiții specificate, stabilește: în prima etapă o relație dintre valorile și incertitudinile de măsurare asociate furnizate de etaloane și de indicațiile corespunzătoare ale echipamentului cercetat (etalonat), cu incertitudinile de măsurare asociate; iar în a doua etapă, această informație este utilizată pentru stabilirea unei relații care să permită obținerea unui rezultat de măsurare pornind de la o indicație.

Pentru a fi siguranță în măsurările efectuate în Moldova, este important ca să se respecte un lanț neîntrerupt de măsurări de la etaloanele internaționale și până la mijloacele de măsurare de lucru. Trasabilitatea metrologică a rezultatelor măsurărilor se realizează prin etalonare în laboratoarele metrologice. Trasabilitatea etaloanelor naţionale la Sistemul Internațional de Unități (SI) se realizează prin intermediul comparării lor cu etaloanele internaţionale.

Institutul Național de Metrologie, fiind deținătorul Bazei Naționale de Etaloane (BNE), asigură, diseminarea unităților de măsură prin operații de etalonare, servicii prestate la cel mai înalt nivel, prin intermediul echipamentelor performante de ultima generație. Toate etalonările sunt efectuate în baza unor proceduri de etalonare elaborate și validate. În realizarea calitativă a etalonărilor un rol important în reprezintă menținerea condițiilor specifice de mediu, cercetarea continuă a echipamentelor BNE, instruirea specialiștilor precum și implimentarea, menținerea și dezvoltarea unui sistem de management funcțional și bine structurat.

Pentru comoditatea informării și accesării serviciilor, INM propune părților interesate un spectru larg de servicii de etalonare, compartimentat pe domenii de măsurare:Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala