• md
INM

RGML

Nr.

d/o

Indicativul

documentului naţional

 

 

Titlul documentului

 

Note

1.

  RGML 01:2016

“Sistemul Naţional de Metrologie. Desemnarea în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie”

pdf

2.

RGML 02:2016

“Sistemul Naţional de Metrologie.  Condiţii pentru acordarea avizului tehnic de înregistrare”

pdf

3.

RGML 04:2014

„Sistemul Naţional de Metrologie. Elaborarea reglementărilor de metrologie legală”

pdf

4.

RGML 05:2013

“Sistemul Naţional de Metrologie. Fondul naţional de documente normative în domeniul metrologiei”

pdf

5.

RGML 06:2014

“Sistemul Naţional de Metrologie. Registrul de stat al etaloanelor unităţilor de măsură. Principii de bază şi modul de ţinere”

pdf

6.

RGML 07:2007

“Sistemul Naţional de Metrologie. Modul de recunoaştere a rezultatelor încercărilor metrologice de aprobare de model şi etalonărilor/verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare”

pdf

7.

RGML 09:2015

“Sistemul Naţional de Metrologie. Etaloanele unităţilor de măsură. Modul de elaborare, aprobare, înregistrare, conservare şi utilizare ”

pdf

8.

RGML 12:2013

“Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare. Organizarea şi modul de efectuare”

pdf

9.

RGML 14:2007

“Sistemul Naţional de Metrologie. Plasarea pe piaţă şi punerea în funcţiune a aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată ”

pdf

10.

RGML 16:2016

„ Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie”

pdf

11.

RGML 17:2015

“Sistemul Naţional de Metrologie. Scheme de trasabilitate a unităţilor de măsură. Principii de stabilire. Modul de elaborare, aprobare şi utilizare”

pdf

12.

RGML 19:2014

“Sistemul naţional de Metrologie. Registrul de stat al mijloacelor de măsurare premise spre utilizare în Republica Moldova

pdf

13.

RGML 24:2012

“Sistemul Naţional de Metrologie. Criterii de calificare şi modul de atestare a verificatorilor metrologi”

pdf

14.

RGML 26:2012

“Sistemul Naţional de Metrologie. Marcaje de verificare metrologică”

pdf

Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala