INM

Informații generale

Activitatea Direcției Metrologie Aplicată este concentrată pe mentenanța, cercetarea și dezvoltarea componentelor Bazei Naționale de Etaloane.

Obiectivul acestor activități este asigurarea trasabilității și uniformității măsurărilor realizate pe teritoriul Republicii Moldova.

În acest sens, echipa DMA realizează activitățile preconizate în Programul anual aprobat la nivel instituțional, care constă din trei componente de bază:

• preluarea unității de măsură trasabile

• conservarea unității de măsură

• transmiterea unității de măsură

Toate activitățile DMA sunt realizate în cadrul unui Sistem de Management al Calității intern, care asigură conformitatea acestora standardului SM SR ISO/CEI 17025:2006.

Echipa DMA deține un set de proceduri de etalonare, prin intermediul cărora este asigurată transmiterea unității de măsură părților interesate, și aceste proceduri sunt în proces continuu de dezvolatre.

Suplimentar, echipa DMA organizează comparări inter–laboratoare pe domeniile de interes public. Comparările au misiunea de a demonstra capacitatea laboratoarelor de a realiza încercări sigure și de a genera rezultate credibile ale măsurărilor.

Astfel, DMA susține implementarea practicilor europene în Republica Moldova, transpunerea tehnicilor sigure de măsurare și protecția consumatorilor din țară de efectele posibile ale măsurărilor eronate.

Declarația INM – asigurarea trasabilității măsurărilor

Structura Direcţiei Metrologie Aplicată

Laboratorul ”Mase şi Mărimi Derivate”

Laboratorul ”Mărimi Electromagnetice, Frecvenţă şi Timp”

Laboratorul ”Mărimi Termice şi Umiditate”

Laboratorul ”Mărimi Dimensionale”

Laboratorul ”Debite şi Volum”

Laboratorul „Mărimi Fizico – Chimice”

Laboratorul ”Radiaţii Ionizante”Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala