INM

Informatii generale

Metrologia legală este o parte a metrologiei care asigura exactitatea si uniformitatea măsurărilor efectuate in domenii de interes public.

Misiunea direcţiei:

  • asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurărilor, efectuate în RM;
  • protejarea persoanelor fizice şi juridice, independent de tipul de proprietate şi forma organizatorică juridică, împotriva efectelor nocive ale măsurărilor incorecte sau false.

Utilităţi:

  • Efectuarea lucrărilor tehnice în domeniul metrologiei legale: aprobări de model a mijloacelor de măsurare, elaborare a proiectelor de documente normative în domeniul metrologiei armonizate cu practica internaţională şi cea regională., expertize metrologice ale proiectelor de documente normative, elaborate pentru domeniile de măsurări.
  • Realizarea acordurilor încheiate cu alte ţări privind recunoaşterea reciprocă a rezultatelor aprobării de model, a rezultatelor verificărilor metrologice, etalonărilor, a competenţei tehnice a laboratoarelor de verificări, de încercări şi etalonări ale mijloacelor de măsurare şi ale materialelor de referinţă.
  • Consultarea autorităţilor administraţiei publice şi a persoanelor juridice şi fizice în domeniul metrologiei legale.
  • Înregistrarea persoanelor juridice şi fizice care repară, vînd, importă, pun în funcţiune, montează şi închiriază mijloace de măsurare, precum şi a celor care efectuează preambalarea produselor.
  • Gestionarea registrelor de stat ale mijloacelor de măsurare şi ale entităţilor înregistrate în Sistemul naţional de metrologie.
  • Suportul metodologic la elaborarea de către părţile interesate a normelor de metrologie legală şi a procedurilor de măsurare legale.
  • Gestionarea fondului naţional de documente normative în domeniul metrologiei.

Structura direcţiei metrologie legală:

1. Secţia documente normative

Tel. (022) 903-117

documente@metrologie.md

Diana Bolotovici

Specialist principal

dbolotovici@metrologie.md

Angela Codrean

Specialist principal

codrean.angela@metrologie.md2. Secţia aprobări de model a mijloacelor de măsurare:

Tel. (022) 903-130

Ghennadii Berghii

Specialist principal

aprobari@metrologie.md

Tudor Popa

Specialist coordonator

popa.tudor@metrologie.mdBaner metrologie aplicata
Baner metrologie legala