INM

Informatii generale

 

Metrologia legală este o parte a metrologiei care asigura exactitatea și uniformitatea măsurărilor efectuate în domenii de interes public.

 

Funcții de metrologie legală:

a) exercită controlul metrologic legal prin aprobări de model, verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare în situaţii speciale, în cazul în care doar Institutul Naţional de Metrologie este dotat tehnic pentru efectuarea acestora, prin expertize metrologice şi expertize ale proiectelor de documente normative din domeniul metrologiei legale;

b) înaintează propuneri către autoritatea centrală de metrologie privind cerinţele de reglementare a mijloacelor de măsurare; 

c) realizează acordurile încheiate cu alte ţări privind recunoaşterea rezultatelor încercărilor în scopul aprobării de model, a rezultatelor verificărilor metrologice;

d) elaborează proiecte de programe de instruire în domeniul metrologiei; 

e) consultă organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi persoanele fizice şi juridice pe probleme tehnice în domeniul metrologiei legale; 

f) ţine Registrul de stat al mijloacelor de măsurare;   

g) recepționează notificări în modul prevăzut de prezenta lege și gestionează Registrul persoanelor fizice și juridice care repară, pun în funcţiune şi montează mijloace de măsurare,precum şi al persoanelor juridice care efectuează preambalarea produselor, producerea şi/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsură, de asemenea gestionează baza de date corespunzătoare;   

h) elaborează proiecte de documente normative în domeniul metrologiei legale, armonizate cu practica internațională și cea regională;

i) acordă suport metodologic la elaborarea procedurilor de măsurare legale de către autorităţile responsabile în domeniu, precum și de către persoane juridice interesate;

j) acordă suport tehnic necesar pentru supravegherea metrologică; 

k) formează şi gestionează fondul naţional de documente normative în domeniul metrologiei legale, de asemenea stabilește modul de utilizare a acestui fond.

 

Structura direcţiei metrologie legală:

Direcția Metrologie Legală

Șef Direcție

Teodor Bîrsa

Tel. (022) 903-104

[email protected]

 

Șef-adjunct Direcție

Diana Bejenaru

Tel. (022) 903-131

[email protected]

 

 

  1. Secţia documente normative

Tel. (022) 903-113

[email protected]

Angela Codrean

Specialist principal

[email protected]

 

  1. Secţia aprobări de model a mijloacelor de măsurare:

Tel. (022) 903-130

 

Ghennadii Berghii

Specialist principal

[email protected]

Tudor Popa

Specialist principal

[email protected]

 

  1. Secţia metrologie interdisciplinară

Tel. (022) 903-117

 

Diana Bolotovici

Specialist principal

[email protected]

 Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala