INM

Capabilităţi de măsurare și servicii

Laboratorul Debite și Volume oferă o gamă variată de servicii către consumator. Activitatea laboratorului este orientată spre efectuarea etalonărilor mijloacelor de măsurare asigurând incertitudinea de măsurare conform capabilităţilor de măsurare indicate în tabelele ce urmează:


Tabelul 1. Domeniile de etalonare acreditate de către MOLDAC


Echipamente

Domeniu de măsurare

Incertitudine

Unitate

Măsuri etalon de volum ordinul I

2,0 ÷ 200,0

0,0005 ÷ 0,04

dm3

Măsuri etalon de volum ordinul II

2,0 ÷ 10000,0

0,005 ÷ 10,00

dm3

Traductoare de debit

(0,01 ÷ 35,0) m3/h

(0,05 ÷ 0,2) %

m3/h

Contoare de apă

(0,01 ÷ 35,0) m3/h

(0,05 ÷ 0,2) %

m3/h

Contoare de gaz

(0,016 ÷ 50,0) m3/h

(0,15 ÷ 0,4) %

m3/h

Rotametre pe aer

(0,016 ÷ 50,0) m3/h

(0,3 ÷ 2,0) %

m3/h

Instalaţii debitmetrice pentru verificarea şi etalonarea contoarelor de apă și traductoarelor de debit

(0,01÷ 300) m3/h

(0,05 ÷ 0,5) %

m3/h

Instalaţii debitmetrice pentru verificarea şi etalonarea contoarelor de gaz

(0,016 ÷ 2500,0) m3/h

(0,3 ÷ 0,5) %

m3/h


Etalonările efectuate în cadrul laboratorului sunt efectuate conform cerințelor SM SR EN ISO/CEI 17025.Laboratorul oferă instruiri, accentul cărora fiind efectuarea corectă a măsurărilor şi determinarea valorilor convenţionale a acestora prin aplicarea factorilor de corecţie şi utilizarea incertitudinii de măsurare, precum și schimbul de experiență prin stagiu.

Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala