INM

Obiective

Obiectivele de bază ale laboratorului sunt:

 • Asigurarea uniformităţii, exactităţii şi trasabilităţii măsurărilor în domeniu pe teritoriul Republicii Moldova.
 • Gestionarea, menţinerea, păstrarea, conservarea şi mentenanţa etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi utilajului din dotarea laboratorului.
 • Cercetarea etaloanelor naționale și de referință din dotarea laboratorului.
 • Păstrarea, reproducerea şi diseminarea unităţilor de măsură de la etaloanele naţionale şi de referinţă spre celelalte etaloane şi mijloace de măsurare conform schemelor de ierarhizare.
 • Participarea la efectuarea intercomparărilor în cadrul COOMET în scopul confirmării capabilităţilor de măsurare ale laboratorului.
 • Efectuarea măsurărilor de înaltă precizie.
 • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în laborator.
 • Elaborarea și dezvoltarea procedurilor de etalonare necesare pentru asigurarea necesităților agenților economici de trasabilitate a unităților de măsură.

detalii
 • Capabilităţi de măsurare și servicii
 • Echipament nou, proiect dotarea laboratoarelor INM
 • Echipa
 • Laboratorul ”Mărimi termice și umiditate” Ședința de lucru
 • Laboratorul ”Mărimi dimensionale”
 • SC 001:2016 ”„Cercetarea celei mai bune poziţii de măsurare a comparatoarelor de masă automate”

  Accesări: . Publicat:09.01.2017
  detalii
 • Laboratorul ”Debite și volume”
 • detalii
 • Capabilităţi de măsurare și servicii
 • Scheme de trasabilitate
 • Echipa
 • Laboratorul ”Mărimi fizico – chimice”
 • Capabilități de măsurare
 • 1248


  Baner metrologie aplicata
  Baner metrologie legala