• md
INM

Informatii generale

Laboratorul ”Mărimi electromagnetice, frecvență și timp”

Laboratorul ”Mărimi electromagnetice, frecvență și timp” administrează – preia, conservează şi transmite prin intermediul echipamentelor sale performante următoarele unităţi de măsură: curent alternativ, curent continuu. tensiunea de curent continuu și tensiune de curent alternativ, rezistența electrica, capacitatiea electrică, ininductanța electrică, frecvență și timp. Unitățile de măsură specificate sunt vital importante pentru economia naţională(transport, distribuirea enrgiei electrice, ș.a).

25.01.2017122974


Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala