INM

Informatii generale

Laboratorul ”Mărimi fizico – chimice”

Laboratorul ”Mărimi fizico – chimice” administrează – preia, conservează și transmite prin intermediul echipamentelor sale performante următoarele unităţi de măsură: pH-ul, densitatea, indicele de refracţie, factorul de transmisie spectrală, intensitatea luminoasă. Unităţile de măsură specificate sunt vital importante pentru industria grea, alimentară, chimică, ușoară, medicină, textilă ș.a.

    1226INM își extinde domeniul de Acreditare


    Baner metrologie aplicata
    Baner metrologie legala