INM

Obiective

Obiectivele de bază ale laboratorului sunt:

 • Asigurarea uniformităţii, exactităţii şi trasabilităţii măsurărilor în domeniu pe teritoriul Republicii Moldova.
 • Gestionarea, menţinerea, păstrarea, conservarea şi mentenanţa etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi utilajului din dotarea laboratorului.
 • Cercetarea etaloanelor naţionale și de referinţă din dotarea laboratorului.
 • Păstrarea, reproducerea şi diseminarea unităţilor de măsură de la etaloanele naţionale şi de referinţă spre celelalte etaloane şi mijloace de măsurare conform schemelor de ierarhizare.
 • Participarea la efectuarea intercomparărilor în cadrul COOMET în scopul confirmării capabilităţilor de măsurare ale laboratorului.
 • Efectuarea măsurărilor de înaltă precizie.
 • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în laborator.
 • Dezvoltarea procedurilor de etalonare bazate pe cele mai bune practici internaţionale;
 • Crearea şi cercetarea stabilităţii materialelor de referinţă necesare pentru transmiterea unităţii de măsură din domeniu.

 • EURAMET


 • Baner metrologie aplicata
  Baner metrologie legala