• md
INM

Capabilităţi de măsurare și servicii

   Laboratorul Radiații Ionizante oferă o gamă variată de servicii către consumator. Accentul în activitatea sa se orientează spre efectuarea etalonărilor mijloace de măsurare asigurînd incertitudinea de măsurare indicată în tabel  Tabelul 1. Domeniile de etalonare demonstrate prin publicarea tabelelor CMC

Echipamente utilizate în cîmpuri de raze γ

Domeniu de măsurare

Incertitudine

Unitate

Dozimetre/debitmetre de radiație γ

1E-06 ÷ 1E-03

1E-03 ÷ 2E-01

3,5%

1,8 %

G/h

G/h

Dozimetre individuale

Instalație de verificare a dozimetrelor

Radiometre

Roentgenometre  Tabel 2. Domenii de etalonare

Echipamente utilizate în cîmpuri de raze γ

Domeniu de măsurare

Incertitudine

Unitate

Dozimetre de radiație X

RAD, FLU, DENT

3,5%

G/h

Multimetre (Gy, kV, HVL, s)

RAD, FLU, DENT

Gy/h, kV, s

Complexe spectrometrice γ/β

137 Cs; 90Sr

Bq

Spectrometre γ

137 Cs;

Bq

Detectoare și Avertizoare de radioactivitate

90 Sr

Bq

Dosecalibratoare

137 Cs;

BqEtalonările efectuate în cadrul laboratorului sunt efectuate conform cerințelor SM SR EN ISO/CEI 17025.

Laboratorul oferă instruiri accentul cărora fiind efectuarea corectă a măsurărilor şi determinarea valorilor convenţionale a acestora prin aplicarea factorilor de corecţie şi utilizarea incertitudinii de măsurare, precum și schimbul de experiență prin stagiu. Instruirile sunt prestate pe toate subdomeniile laboratorului Radiații Ionizante.Laboratorul Radiații Ionizante prestează și servicii de verificare metrologică pentru domeniile sus menționate.

  • Efectuarea cercetărilor în domeniul marimilor ionizante;
  • Păstrarea, reproducerea si diseminarea unităţilor de măsura de la etaloanele naţionale şi de referinţă spre celelalte etaloane şi mijloace de măsurare conform schemei de ierarhizare.
  • Participarea la efectuarea intercomparărilor etaloanelor de referinţă a RM şi internaţionale în scopul asigurării uniformităţii măsurărilor.
  • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în laborator.
  • Etalonarea și verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare.

Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala