INM

Obiective

Obiectivele de bază ale laboratorului sunt:

 • Asigurarea uniformităţii, exactităţii şi trasabilităţii măsurărilor în domeniu pe teritoriul Republicii Moldova.
 • Gestionarea, menţinerea, păstrarea, conservarea şi mentenanţa etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi utilajului din dotarea laboratorului.
 • Crearea, cercetarea şi dezvoltarea Bazei Naționale de Etaloane şi echipamentelor din dotarea laboratorului;
 • Diseminarea unităţii de măsură prin dezvoltarea procedurilor de etalonare bazate pe cele mai bune practici internaţionale;
 • Participarea la comparări internaţionale pentru demonstrarea echivalenţei unităţii de măsură realizate pe teritoriul Republicii Moldova cu unitatea de măsură conservată de etaloane internaţionale;
 • Promovarea noilor tehnologii de măsurare, etalonare, verificare precum şi a etaloanelor, materialelor de referinţă şi echipamentului de măsurări de performanţă şi implementarea lor în economia naţională.
 • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în laborator.

detalii
 • Laboratorul ”Mase și mărimi derivate”
 • Laboratorul ”Mărimi electromagnetice, frecvență și timp”
 • Laboratorul ”Mărimi termice și umiditate”
 • Laboratorul ”Mărimi dimensionale”
 • Laboratorul ”Debite și volume”
 • Laboratorul ”Mărimi fizico – chimice”
 • Capabilități de măsurare


 • Baner metrologie aplicata
  Baner metrologie legala