INM

Obiective

Obiectivele de bază ale laboratorului sunt:

  • Asigurarea uniformităţii, exactităţii şi trasabilităţii măsurărilor în domeniu pe teritoriul Republicii Moldova.
  • Gestionarea, menţinerea, păstrarea, conservarea şi mentenanţa etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi utilajului din dotarea laboratorului.
  • Crearea, cercetarea şi dezvoltarea Bazei Naționale de Etaloane şi echipamentelor din dotarea laboratorului;
  • Diseminarea unităţii de măsură prin dezvoltarea procedurilor de etalonare bazate pe cele mai bune practici internaţionale;
  • Participarea la comparări internaţionale pentru demonstrarea echivalenţei unităţii de măsură realizate pe teritoriul Republicii Moldova cu unitatea de măsură conservată de etaloane internaţionale;
  • Promovarea noilor tehnologii de măsurare, etalonare, verificare precum şi a etaloanelor, materialelor de referinţă şi echipamentului de măsurări de performanţă şi implementarea lor în economia naţională.
  • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în laborator.Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala