INM

Obiective

Ca parte componentă a Serviciului Metrologie, Laboratorul Mărimi Termice și umiditate, a fost înfiinţat în anul 2005 în urma reorganizării Sectorului Cercetări şi Măsurări ale Mărimilor Termotehnice şi Fizico-chimice. Laboratrul este responsabil pentru menţinerea şi dezvoltarea etaloanelor naţionale a Moldovei în domeniul mărimilor termice, termofizice și umiditate.

Obiectivele de bază ale laboratorului sunt:

  • asigurarea uniformităţii, exactităţii şi trasabilităţii unităţilor de măsură a temperaturii şi umidităţii pe teritoriul Republicii Moldova;
  • elaborarea, dezvoltarea şi cercetarea BNE şi echipamentelor din dotarea laboratorului;
  • participarea la comparări internaţionale pentru demonstrarea concordanţa unităţii de măsură realizate pe teritoriul Republicii Moldova cu unitatea de măsură conservată de etaloane internaţionale;
  • dezvoltarea procedurilor de etalonare bazate pe cele mai bune practici internaţionale;.
  • diseminarea unităţilor de măsură, la nivelul de exactitate necesar, prin serviciile sale de etalonări, ale căror rezultate sunt trasabile la SI.
  • menţinerea şi îmbunătăţirea continuă în laborator a sistemului de management al calităţii, bazat pe cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala