INM

Capabilităţi de măsurare și servicii

Capabilităţi de măsurare și servicii

 • Domeniul mase

 

Etalonul

Mărimea

Metoda de măsurare

Domeniul de etalonare

Incertitudinea de măsurare

Trasabil la:

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

1 ÷ 100 mg

0,001 ÷ 0,0017 mg

INM, România

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

0,1 ÷ 1 g

0,0017 ÷ 0,004 mg

INM, România

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

1 ÷ 10 g

0,004 ÷ 0,007 mg

INM, România

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

10 ÷ 100 g

0,007 ÷ 0,02 mg

INM, România

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

0,1 ÷ 1 kg

0,02 ÷ 0,2 mg

INM, România

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

1 ÷ 10 kg

0,2 ÷ 2,0 mg

INM, România

 

 • Domeniul presiune

                      

Etalonul

Mărimea

Domeniul de etalonare

Incertitudinea de măsurare

Mediu de lucru

Trasabil la:

Complex de măsurare a presiunii cu piston şi greutăți

Presiune absolută

Presiune relativă

8÷350 kPa a

7÷250 kPa

30 ppm

Aer/N2

CMI, Cehia

Complex de măsurare a presiunii cu piston şi greutăți

Presiune absolută

Presiune relativă

100 ÷7000 kPa a

40 ÷7000 kPa

35 ppm

Aer/N2

CMI, Cehia

Manometru cu piston şi greutăţi

Presiune relativă

2÷1000 bar

0,01 %

ulei

INM, România

Manometru cu piston şi greutăţi diferenţial

Presiune relativă

2÷10 bar

0,01 %

Aer/N2

INM, Republica Moldova

Calibrator de presiune RMP4

Presiune realtivă

Presiuneabsolută

Presiune barometrică

0÷250 kPa

0÷350 kPa

80÷110 kPa

0,008 %

Aer/N2

Metas, Elveția

 

 

 • Domeniul forţă şi duritate

 

Etalonul

Unitatea de măsură

Domeniul de etalonare

Incertitudinea de măsurare

Trasabil la:

Dinamometru DO – 2-5

kN

1 ÷ 50 kN

0,12 %

Ucraina ЦСМ

Dinamometru

kN

1 ÷ 500 kN

0,22 %

INM, România

 

 • Domeniul volume mici

 

Etalonul

Unitatea de măsură

Domeniul de etalonare

Incertitudinea de măsurare

Trasabil la:

Măsurătoare de volum, inclusiv dozatoare de volum

cm3

0,1 μl ÷ 2000 ml

0,3ml

INM, Republica Moldova

 Laboratorul “ mase şi mărimi derivate“ oferă o gamă variată de servicii către consumator. Accentul în activitatea sa se orientează spre efectuarea următoarelor mijloace de măsurare:

  Domeniul mase
 • Greutăţi clasa F1, F2, M1
 • Greutăţi special cu masa pînă la 20 kg
 • Balanţe de laborator electronice
 • Balanţe de laborator mecanice
 • Balanţele special
 • Balanţe obişnuite cu cadran
 • Aparate de cîntărit cu imprimarea bonurilor
 • Aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată
 • Bascule mecanice sau electro- tenzometrice de cîntărire static
 • Bascule şi dozatoare
  Domeniul presiune
 • Manometre cu piston şi greutăţi
 • Manometre cu element elastic
 • Vacuummetre de presiune absolută
 • Micromanometre cu compensare, cu lichid
 • Calibratoare de presiune
 • Traductoare de presiune
 • Orice alt mijloc de măsurare a presiunii
  Domeniul forţă şi duritate
 • Prese hidraulice
 • Maşini de încercat la rupere
 • Maşini / aparate pentru încercarea statică a durităţii
 • Dinamometre de comprimare de ordinul 3
 • Dinamometre la întindere de ordinul 3
 • Dinamometre universal de ordinul 3
 • Dinamometre cu arc de uz general
 • Dinamometre medicale
 • Chei dinamometrice
  Domeniul volume mici
 • Colbe
 • Pipete
 • Biurete
 • Micropipete
 • Dozatoare de volum
Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala