INM

Misiune

Institutul Naţional de Metrologie (INM) are misiunea de a asigura trasabilitatea şi respectiv, credibilitatea la nivel regional şi internaţional a măsurărilor efectuate oficial în Republica Moldova.

În acest scop, cu suportul Guvernului Republicii Moldova şi asistenţa Proiectului de Ameliorare a Competitivităţii a Băncii Mondiale, laboratoarele INM au fost dotate cu echipamente de măsurare moderne, iar specialiştii metrologi, au beneficiat de instruiri specializate şi transfer de experienţă cu instituţii de metrologie, competenţa cărora este recunoscută la nivel internaţional.

Actualmente, INM prezintă o structură complexă, compusă din 7 laboratoare ce constituie capacitatea de bază a instutiţiei, de rînd cu celelalte departamente necesare pentru organizarea şi realizarea programelor de cercetare, menţinere şi dezvoltare a bazei naţionale de etaloane.

Sîntem conştienţi de importanţa misiunii noastre şi de aceea, pentru realizarea acesteia ne vom concentra toate forţele şi capacităţile.

Obiectivele Institutului Naţional de Metrologie

Acţionînd în scopul realizării misiunii sale, echipa INM realizează un spectru larg de activităţi pentru care utilizează echipamente moderne, implementează tehnologii noi, aplică tehnici de măsurare şi cercetare şi se află într-un proces de educaţie continuu.

În cadrul COOMET, organizaţie regională de metrologie recunoscută la nivel internaţional, efectuăm măsurări şi schimb de experienţă cu colegii noştri din Germania, România, Slovacia, Rusia, Georgia, Ucraina şi alte state. Comunicarea cu colegii metrologi din alte state este o modalitate eficientă de actualizare a cunoştinţelor.

Prin implementarea la nivel naţional a celor mai noi tehnici de măsurare, INM urmăreşte obiectivul de asigurare a dreptului consumatorilor de a achita strict volumul produselor consumate, de a asigura calitatea şi inofensivitatea produselor alimentare ori siguranţa produselor farmaceutice, etc.

Actualmente nu există procese de producere care să nu implice măsurări. În cazul produselor alimentare, diverse tipuri de măsurări asigură dozarea exactă a componentelor din care este compus produsul, iar în cazul produselor preambalate, mijloacele de măsurare asigură volumul exact al produsului indicat pe ambalaj. În domeniul materialelor de construcţie există alte tipuri de măsurări, care asigură dozarea corectă a componentelor betoanelor şi de calitatea cărora depinde direct fiabilitatea construcţiilor. Acelaşi lucru îl constatăm şi în cazul producerii medicamentelor, în industria constructoare de maşini, în cazul industriei petroliere sau oricare altă producere.

Evoluţia tehnologiilor este imposibilă fără măsurări exacte, de aceea cu cît produsul este mai avansat din punct de vedere tehnologic, cu atît cerinţele faţă de exactitatea măsurărilor sînt mai ridicate. Sîntem conştienţi de importanţa activităţilor pe care le desfăşurăm şi constant le dezvoltăm.Urmărim scopul de a pune la dispoziţia mediului de afaceri cunoştinţele, experienţa şi capacităţile tehnice de care dispunem. Vom depune eforturi pentru a dezvolta comunicarea cu operatorii economici şi vom lărgi spectrul activităţilor noastre pentru a contribui la dezvoltarea economiei naţionale.

Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala