INM

Comunicate de presă

Studiu de cercetare SC 016:2016 ”Determinarea stabilității multimetrului ETR 32-15/3 în regimul de măsurare a semnalelor electrice”

Accesări: 8. Publicat:16.03.2017

Etalonul de referinţă multifuncțional a unităților de măsură a mărimilor electrice ETR 32-15 este destinat reproducerii, conservării şi transmiterii unităţilor de măsură a intensităţii curentului electric continuu şi curent alternativ, tensiunii electrice în curent continuu şi alternativ, şi constituie un element de bază al Sistemului Naţional de Etaloane. Etalonul este constituit din trei componente:

   * componentul ETR 32-15/1 – calibratorul multifuncțional tip 5520A,
   * componentul ETR 32-15/2 – multimetru digital tip 8508A,
   * componentul ETR 32-15/3 – multimetru digital tip 3458A.

Cercetarea dată s-a petrecut pe parcursul anului 2016. Au fost efectuate măsurări pentru componentul etalonului ETR 32-15/3.
Cercetarea s-a efectuat, desfășurându-se următoarele activități:
   * calculul derivei semnalelor electrice măsurate de către multimetrul 3458A pentru timp scurt de 90 zile ;
    * abaterea maximă timp de 1 an și timp de 2 ani a semnalelor electrice;
    * calculul factorului de concordanță En pentru rezultatele de sinteză a fiecărei luni.

Măsurările au fost efectuate lunar pentru tensiunea în curent continuu (1 V, 10 V, 100 V), tensiunea în curent alternativ (1 V, 10 V, 100 V la frecvență 1 kHz), curent continuu (10 mA, 100 mA, 1 A), curent alternativ (10 mA, 100 mA, 1 A la frecvență 1 kHz) și rezistență electrică (1 kΩ, 10 kΩ, 1 MΩ).
S-a propus de monitorizat concordanța declarației de conformitate a producătorului pentru deriva în timp și datele real preluate de la etalon. În urma cercetărilor efectuate s-a demonstrat că etalonul prezintă o stabilitate mult mai bine decât maxima admisă.
Semnalele electrice măsurate au fost comparate cu rezultatele etalonării care a avut loc în INM România 14.06.2016. Factorul de concordanţă En nu depășește 1 și variază de la 0,12 până la 0,59 pentru fiecare valoare. Toate măsurările și calculele au fost efectuate prin metoda măsurărilor directe conform precedurii de etalonare aprobate.

Conform rezultatelor obținute etalonul ETR 32-15 este stabil în timp, se afla la nivelul altor țări și asigură o calitate deosebit de satisfăcătoare pentru beneficiarii serviciilor de etalonare ale INM în domeniul dat. Este necesar să se studieze în continuare stabilitatea semnalelor electrice a etalonului, deoarece aceasta este principala caracteristică a etalonului.

Cercetarea a fost efectuată de către inginer coordonator din LMEFT, Macarova Elena.    

   Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala