INM

Comunicate de presă

În atenția producătorilor și importatorilor mijloacelor de măsurare legale.

Accesări: 12. Publicat:24.03.2017

Odată cu intrarea în vigoare la 10.07.2017 a Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 408 din 16.06.2015 (Monitorul Oficial al RM Nr. 177-184 din 10.07.2015, art. Nr: 471), un șir de mijloace de măsurare vor fi puse la dispoziție pe piață fără a fi supuse aprobării de model și verificării metrologice inițiale. Respectiv, INM nu va mai fi în drept să elibereze Certificate de aprobare de model pentru aceste mijloace de măsurare după data de 10.07.2017. Conform art. 13, alin. (7) al Legii Metrologiei nr. 19 din 04 martie 2016, termenul maxim de efectuare a încercărilor metrologice în scopul aprobării de model este de 50 zile. În acest context, ne adresăm tuturor solicitanților potențiali a încercărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare, în scopul aprobării de model pentru mijloacele de măsurare, prevăzute de Reglementarea tehnică în cauză, cu solicitarea de depunere a cererilor pentru efectuarea a asemenea lucrări până la data de 19 mai 2017.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel. 022 903 131.Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala