INM

Comunicate de presă

Noi schimburi de experiență INM-BRML (România)

Accesări: 9. Publicat:13.07.2017

În perioada 26.06 - 02.07.2017, în cadrul Serviciul Județean de Metrologie Legală Bihor, Oradea, au fost organizate cursuri de instruire pe domeniile:

- Conductometru

- pH-metru

- Higrometru 

- Densimetru

- Higrometru electric sau electronic cu traductor electrochimic, capacitiv, rezistiv etc.

- Lactodensimetru

- Termodensimetru

- Celulă de conductivitate electrolitică

- ș.a.

 

La aceste cursuri au participat colaboratorii Laboratorului Mărimi Fizico-Chimice ai Institutului Național de Metrologie (INM): ing. cat. II Ana CIUBARA, ing. cat. II Anastasia CRUCICOVSCHI și colaboratorii Laboratorului Mărimi Termice și Umiditate: șef de laborator Grigore BUZUC, ing. cat. II Victoria CEBAN.

Participanții au avut posibilitatea de a asista la diferite tematici, astfel  îmbogățindu-și bagajul de cunoştinţe în domeniile enunțate anterior.

În cadrul cursului s-a analizat metoda de etalonare și prelucrare a rezultatelor umidimetrelor pentru grăunțe de cereale și semințe oleaginoase.

 

S-a efectuat:

  1. Etalonarea pH-metrelor (documente de referință; clasificarea pH-metrelor; metoda de etalonare utilizată de INM România).
  2. Etalonarea mijloacelor de măsurare în domeniul densității lichidelor (relatarea principiilor de măsurare a areometrelor din sticlă).
  3. Etalonarea conductometrelor (subiecte din domeniul conductivității electrolitice).

La finele cursului fiecare participant a primit un test de evaluare, compus din 6 probleme pentru fiecare domeniu studiat.

 

 Concluzii:

 Participarea la cursul de instruire extern oferă posibilitatea de a aprofunda nivelul de cunoștințe în domeniul de măsurare a umidității.

 Cursul dat va servi drept dovadă de competență pentru personalul INM, de a asigura  calitatea rezultatelor măsurării în domeniul umidității iar experiența obținută în urma cursului ne va permite pe viitor:

     -să dezvoltăm un nou domeniu de măsurare a umidității, a etalonării mijloacelor care măsoară umiditatea grăunțelor de cereale și semințelor oleaginoase;

     -să analizăm aspectul economic pentru dezvoltarea metodelor respective de etalonare cu extinderea sau perfecționarea BNE.   

Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala