INM

Comunicate de presă

SC 032:2016 Determinarea influenței temperaturii ridicate (25÷30)°C asupra erorii spectrofotometrului.

Accesări: 13. Publicat:28.07.2017

  Iniţierea cercetării a fost dictată de necesitatea determinării influenţei temperaturii (25÷30)°C asupra valorii transmitanţei regulate şi incertitudinii asociate acesteia. Pentru atingerea scopului propus a fost selectată perioada caldă a anului şi anume lunile iunie, iulie şi august, pentru efectuarea măsurărilor. De asemenea, a fost selectat şi un set de filtre neutre din componenţa etalonului naţional ETN-08:2015.

În urma stabilirii metodei, perioadei şi echipamentului supus cercetării, s-au inițiat măsurările propriu zise.

   Au fost efectuate un şir de 39 de măsurări pentru fiecare filtru în parte, valorile cărora au fost comparate cu valorile indicate în certificatul de etalonare a acestora. Este important de menţionat că etalonarea filtrelor neutre, supuse cercetării, a fost efectuată la temperatura de (20±3) °C.

 În urma analizei rezultatelor obţinute, s-a determinat, că abaterea valorii măsurate de la valoarea convenţională, stabilită în certificat, este de T sau de A.

 Reieşind din datele obţinute s-a conchis, că filtrele etalonate la temperatura de (20±3) °C pot fi utilizate la etalonarea altor echipamente la temperaturile mediului mai ridicate doar în cazul în care eroarea (acurateţea) mijlocului de măsurare supus etalonării este mai mare de 0,4 %T sau 0,002 A, în caz contrar, trebuie utilizaţi factori de corecţie.


   Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala