INM

Traning în cadrul proiectului Twinning

Accesări: 20. Publicat:19.08.2016
detalii /">830

Noile realizări din cadrul proiectului Twinning

Accesări: 23. Publicat:27.11.2017

Consolidarea continuă a capacităților specialiștilor INM constituie unul din pilonii de bază ai dezvoltării sustenabile a sistemului național de metrologie și, prin urmare, un obiectiv important al INM.

Astfel, în perioada 13 -24 noiembrie 2017 la sediul Biroului International de Măsuri și Greutăți (BIPM) din Sevres Cedex, Franța s-a desfășurat un curs de instruire finanțat de către Institutul Naţional de Standarde şi Tehnologii (NIST) din SUA. Tematica acestui training a fost „Introducere în CIPM MRA”. Au participat institute de metrologie din toate Organizațiile Regionale de Metrologie (RMO): AFRIMETS, APMP, COOMET, EURAMET, GULFMET și SIM. Au fost selectate institute care au semnat aranjamentul de recunoaştere reciprocă a etaloanelor naţionale şi a certificatelor de etalonare emise de institutele naţionale de metrologie - CIPM MRA, dar care nu au publicat încă sau sunt la etapa incipientă de publicare a capabilităților de măsurare (tabele CMC).   


În cadrul acestui training, INM a fost reprezentat de dl Anatolii Bescupschii, șef adjunct al Direcției Metrologie Aplicată, șef Laborator Mărimi Fizico-Chimice. Lectorii acestui curs au fost persoane notorii din cadrul RMO. Instruirea a oferit o înțelegere mai profundă asupra infrastructurii calității la nivel global și a rolului elementelor cheie ale acesteia. De asemenea, în cadrul training-ului au avut loc exerciţii practice privind completarea tabelelor CMC, crearea unui laborator metrologic pentru acoperirea necesităţii naționale şi elaborarea unui program de lungă durată privind dezvoltarea unor noi capabilităţi de măsurare.

Participarea la astfel de cursuri este benefică și creează premise pentru un schimb constant de experiență și transfer de cunoștințe.   
Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala