INM

Comunicate de presă

Cercetările EURAMET contribuie la monitorizarea schimbărilor climatice

Accesări: 14. Publicat:12.01.2018

Recenta conferință ONU privind schimbările climatice, care a avut loc la Bonn, Germania, a reprezentat următorul pas al Guvernelor în vederea punerii în aplicare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice. Această conferință a vizat accelerarea transformării globale într-un mediu durabil, rezistent și sigur din punct de vedere climatic.

La conferință, Secretarul General al ONU, dl António Guterres, a cerut liderilor mondiali să respecte Acordul de la Paris și să intensifice angajamentele privind acțiunile climatice: „Schimbările climatice reprezintă amenințarea definitivă a timpului nostru. Datoria noastră - pentru fiecare dintre noi și pentru generațiile viitoare - este de a spori ambiția.”

 Reprezentanți din 200 de țări și organizații au discutat problema fundamentală a modului în care statele își măsoară emisiile de CO2 și au conlucrat pentru a ajunge la un acord privind normele internaționale pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris.

Măsurările precise și comparabile joacă un rol vital în protejarea mediului de schimbările climatice. O provocare stringentă pentru Europa este protejarea mediului și a calității vieții, menținând, în același timp, o creștere economică. Îndeplinirea cerințelor crescânde pentru date exacte privind schimbările climatice pe termen lung necesită inovații tehnologice și îmbunătățiri ale trasabilității măsurărilor meteorologice.

  
   

Programele europene de cercetare în metrologie ale EURAMET, EMRP și EMPIR, au finanțat proiecte de cercetare pentru a îmbunătăți acuratețea măsurărilor schimbărilor climatice, contribuind astfel la creșterea calității datelor utilizate în elaborarea politicilor de mediu. Prin colaborarea cu comunitățile academice, meteorologice și spațiale, INM-urile europene asigură că măsurările variabilelor esențiale de climă definite pe plan internațional sunt disponibile pentru oamenii de știință și factorii de decizie din domeniul climei.

Andrea Merlone (INRIM, Italia), Președinte al Grupului de Lucru al EURAMET „Metrologie pentru Mediu”, a menționat: „Măsurările exacte în domeniul climatic vor aduce beneficii reale în următorii ani sau decenii. Principalul efort de identificare a schimbărilor climatice ar trebui să se concentreze asupra armonizării și comparării datelor climatice cu unele referințe. Sarcina comunității de măsurare este de a contribui la îmbunătățirea calității datelor pe care doar metrologia o poate oferi. Sperăm că următoarea generație de meteorologi va opera cu date exacte, trasabile și, mai presus de toate, comparabile, atât în spațiu, cât și în timp”.

Proiectele EURAMET au:

- dezvoltat o cameră de mediu care să permită etalonarea dispozitivelor pentru senzorii de temperatură, presiune și umiditate la stațiile climatice la distanță, astfel încât să sporească trasabilitatea măsurărilor la SI

- făcut progrese semnificative în direcția atingerii obiectivului unui „INM în spațiu” care va etalona și valida datele privind clima obținute de la sateliții de observare a Pământului

- sporit încrederea în datele climatice

- îmbunătățit acuratețea datelor din atmosferă și din partea superioară a atmosferei

- contribuit la îmbunătățirea măsurărilor și controlul emisiilor gazelor cu efect de seră, care influențează schimbările climaticeBaner metrologie aplicata
Baner metrologie legala