INM

Comunicate de presă

Noua ediție a ISO/IEC 17025 recent publicată

Accesări: 90. Publicat:23.01.2018

Cel mai popular standard pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări tocmai a fost actualizat, luând în considerare recentele modificări în mediul și practicile de lucru ale laboratoarelor.

ISO/IEC 17025:2017Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări, reprezintă referința internațională pentru laboratoarele care efectuează activități de etalonare și încercări în toată lumea.

ISO/IEC 17025 facilitează și cooperarea între laboratoare și alte organisme printr-o acceptare mai vastă a rezultatelor de către mai multe țări. Rapoartele și certificatele de încercări emise într-o țară pot fi acceptate de alt stat fără necesitatea dublării măsurărilor, ceea ce duce nemijlocit la îmbunătățirea comerțului internațional.

Pentru a reflecta ultimele schimbări ale condițiilor de piață sau a tehnologiilor, noua ediție a standardului vizează activitățile și noile metode de lucru ale laboratoarelor moderne. Acesta cuprinde modificări de ordin tehnic, terminologic și ale tehnologiilor informaționale și ia în considerare ultima versiune a standardului ISO 9001 privind managementul calității.

Care sunt modificările majore?

- A fost revizuit domeniul de aplicare al standardului pentru a cuprinde toate activitățile de laborator, inclusiv încercările, etalonările și prelevarea mostrelor asociate cu procedurile de etalonare sau de încercări.

- A fost adoptată o nouă structură pentru a alinia standardul la celelalte standarde ISO/IEC existente privind evaluarea conformității, cum ar fi seria ISO/IEC 17000.

- S-a asigurat conformitatea noii abordări bazate pe proces cu noile ediții ale ISO 9001 (managementul calității), ISO 15189 (calitatea în laboratoarele medicale) și seria ISO/IEC 17000 (activități de evaluare a conformității), punând accentul pe rezultatele procesului în loc de o descriere detaliată a sarcinilor și etapelor.

- Standardul se axează mai mult pe tehnologiile informaționale. Conștientizând faptul că manualele, registrele și rapoartele tipărite sunt treptat înlocuite de versiunile electronice, standardul vizează utilizarea sistemelor computerizate, înregistrărilor electronice și producerea rezultatelor și rapoartelor electronice.

- A fost adăugat un capitol nou privind conceptul de gândire bazată pe riscuri, care descrie asemănările cu versiunea nouă a ISO 9001:2015, Sisteme de management al calității – Cerințe.

- A fost actualizată terminologia. Exemple includ modificările din Vocabularul Internațional de Metrologie (VIM) și alinierea la terminologia ISO/IEC, care cuprinde un set de termeni și definiții comune pentru toate standardele referitoare la evaluarea conformității.

Laboratoarele deja acreditate în baza standardului ISO/IEC 17025:2005 au o perioadă de trei ani pentru tranziția la noua ediție, începând cu data publicării noului standard.

Institutul Național de Metrologie (INM) din Republica Moldova are un Sistem de Management al Calității recunoscut la nivel internațional, implementat în baza standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006. Pentru a fi în conformitate cu recentele modificări în mediul și practicile de lucru în laboratoare, INM intenționează să întreprindă pașii necesari în scopul implementării noii ediții a standardului, pentru a demonstra în continuare capacitatea sa de a furniza rezultate de măsurare de încredere.

  
   Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala