INM

Comunicate de presă

OCP-INM – acreditat!

Accesări: 46. Publicat:18.07.2018

Astăzi, 18.07.2018, directorul Centrului Național de Acreditare MOLDAC, dna Eugenia Spoială, a înmânat dlui Anatolie Melenciuc, directorul INM, certificatul de acreditare al Organismului de Certificare Produse din cadrul Institutului Național de Metrologie (OCP-INM) - unicul Organism de Evaluare a Conformității mijloacelor de măsurare din țară.


   


OCP-INM a fost creat în cadrul INM pentru realizarea evaluării conformităţii mijloacelor de măsurare destinate pieţei naţionale, în conformitate cu cerințele HG nr. 408 din 16.06.2015 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare” și ale HG nr. 267 din 08.04.2014 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cântărit neautomate”, cu completările ulterioare aprobate prin HG nr. 1043 din 13.09.2016 „Cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 267 din 8 aprilie 2014”.

Astfel, OCP-INM pune la dispoziția părților interesate servicii de certificare a mijloacelor de măsurare produse în Republica Moldova, și anume:

- Aparate de cântărit cu funcționare neautomată;

- Contoare de apă.


   
Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala