INM

Recunoasterea SMC

În perioada 05-09 noiembrie 2012 Sistemul de Management al Calităţii fost supus procedurii de peer-review din partea grupului de experţi din cadrul Organizației Regionale de Metrologie COOMET. Scopul evaluării a fost determinarea corespunderii sistemului de management al calității cu cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 și evaluarea competenţei tehnice pentru diferite domeniu de măsurare.

În rezultatul evaluării s-a constatat că:

  • Documentele prezentate corespund cerinţelor SM SR EN ISO/CEI 17025:2006;
  • Rezultatele obţinute în urma intercomparărilor sunt demne de a fi recunoscute la nivel internaţional;
  • Capabilităţile de măsurare şi etalonare (tabelele CMC) merită să fie publicate în baza de date a Biroului Internaţional de Măsurări şi Greutăţi (BIPM);
  • Sistemul de Management al Calităţii corespunde cerinţelor SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 şi include toate capabilităţile de măsurare declarate.

In consecință, calitatea serviciilor de etalonarea furnizate de INM este asigurată și recunoscută în toate țările ale căror INM-uri sunt afiliate la CIPM-MRA.


577


Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala