INM

Reguli de prezentare a articolelor

Reguli de prezentare a articolelor pentru publicare în revista „Metrologie”


1. Generalităţi

  • Lucrările trimise spre publicare trebuie să reprezinte contribuţiile originale ale autorului. Responsabilitatea pentru veridicitatea informaţiilor prezentate revine autorului.
  • Redacţia îşi rezervă dreptul de a nu publica lucrările pe care le consideră necorespunzătoare.
  • Manuscrisele articolelor nu se înapoiază autorilor.

2. Reguli de redactare

  • Articolele vor avea minim 2 şi maxim 6 pagini, vor fi redactate la calculator cu utilizarea editorului de texte MICROSOFT WORD sub WINDOWS, cu caractere Times New Roman, corp de literă 11, şi vor fi trimise la redacţie pe suport electronic (CD, E-mail, Flash) însoţite de un exemplar tipărit. Desenele şi imaginile vor fi alb-negru, încorporate în articol şi pe un fişier separat.
  • Articolele trebuie să fie însoţite de un rezumat de maximum 100 cuvinte, în limbile română şi engleză, şi de o listă de cuvinte cheie.
  • Autorii vor indica numele şi prenumele, titlurile ştiinţifice, funcţia, locul de muncă, adresa (inclusiv electronică) şi telefonul de contact.
  • Nu se admit prescurtări, în afară de cele recunoscute şi de largă utilizare.
  • Indicarea materialului bibliografic se va face complet: autor, titlu în limba originală, ediţia, numărul volumului, locul publicării, editura, anul apariţiei.
  • Referinţele bibliografice vor fi marcate în text prin indicarea numărului de ordine al lucrării, încadrat în paranteze drepte.

Toate drepturile asupra materialelor publicate în revistă sunt rezervate INM.

Punctele de vedere exprimate în articolele publicate aparţin autorilor. Redacţia îşi rezervă dreptul de a prezenta şi alte opinii.Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala