INM

Relatii bilaterale

Pînă în prezent Institutul Naţional de Metrologie a semnat acorduri de colaboare cu Biroul Român de Metrologie Legală (BRML) din România şi Institutul Belorus de Metrologie (БелГИМ), Republica Belarus, Institutul Ceh de Metrologie din Republica Cehă (CMI), Consiliul de Cercetări Ştiinţifice şi Tehnologice (TUBITAK) din Turcia, Institutul Naţional de Metrologie din România (INM), Oficiul Central de Măsurări din Polonia (GUM),Institutul de Metrologie din Bosnia si Hertegovina (IMBIH).

Acordurilor bilaterale sunt axate pe următoarele subiecte:

-colaborarea în domeniul cercetărilor etaloanelor de vîrf ale institutelor prin efectuarea intercomparărilor bilaterale, în domeniul teoriei şi tehnicilor de măsurare;

-colaborarea în domeniul elaborării procedurilor de etalonare şi estimării a incertitudinii de măsurare în diverse domenii de măsurare;

-colaborarea în domeniul instruirii personalului prin stagiaturi reciproce;

-colaborarea în domeniul încercărilor de model a mijloacelor de măsurare prin schimb de experienţă;

-colaborarea în domeniul elaborării procedurilor de încercări/cercetări a mijloacelor de măsurare utilizate în diverse domenii de măsurare.

-schimb de experienţă şi instruire în domeniul sistemelor de management ale calităţii.Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala