INM

Servicii conexe

În contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, un rol din ce în ce mai important îl ocupă asigurarea unor măsurări precise, obținerea de rezultate credibile și recunoașterea lor pe plan internațional. Drept rezultat pot fi eliminate multe bariere în calea comerțului precum și promovarea mai activă a producției autohtone. Realizarea în practică reprezintă nu doar demonstrarea capabilităților de măsurare, care este asigurată de INM, ci necesită și oferirea unor servicii conexe specifice.
În acest context INM propune entităților intersate un spectru de servicii conexe operațiilor de etalonare:
- Elaborarea procedurilor de etalonare a mijloacelor de măsurare;
- Calculul estimativ a periodicității dintre două etalonări succesive;
- Gradarea cu un grad ridicat de exactitate, în diverse aplicații precum și anumite procese tehnologice;
- Ajustarea/calibrarea metrologică a echipamentelor de măsurare ;
- Instruiri privind conceptul de utilizare a incertitudinii de măsurare și corecta aplicare a ei în laboratoarele de încercări, etalonări și verificări metrologice;
- Estimarea factorilor de influiență și calculul incertitudinii de măsurare (inclusiv pentru laboratoarele de încercări);
- Consultanţă (seminare) privind mentenanţa echipamentelor metrologice din dotarea laboratoarelor metrologice și de încercări;
- Organizarea comparărilor naționale pe verificări de competență și etalonări a mijloacelor de măsurare;
- Realizarea cercetărilor și studiilor calitative și credibile în domenii de interes public precum și de minimizare a costurilor de producție.


ALTE SERVICII :

- Cercetări ale caracteristicilor metrologice a mijloacelor de măsurare (etaloanelor) în dependenţă de diverşi factori (timp de exploatare; condiţii de exploatare; etc.) - pașaport tehnic 

- Servicii organizare a comparărilor interlaboratoare (bilaterale sau multilaterale) în calitate de laborator pilot - pașaport tehnic 

- Editarea și difuzarea revistei „metrologie” și altor publicații în domeniul metrologiei - pașaport tehnic 

- Servicii de instruire și perfecționare profesională în domeniul metrologiei pentru verificatorii metrologi ai operatorilor economici și altor persoane interesate - pașaport tehnic

- Recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare - pașaport tehnic

- Acordarea consultațiilor privind aspectele tehnice ale metrologiei - pașaport tehnic

- Prezentarea, la solicitare, a informației din registrul de stat ale mijloacelor de măsurare și din registrul entităților  deținătoare de aviz tehnic de înregistrare - pașaport tehnic

- Acordarea suportului metodologic la elaborarea normelor de metrologie legală și a procedurilor de măsurare legale - pașaport tehnic

- Asigurarea suportului tehnic necesar pentru inspecția mijloacelor de măsurare și pentru supravegherea metrologică - pașaport tehnic

Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala