INM

Servicii conexe

În contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, un rol din ce în ce mai important îl ocupă asigurarea unor măsurări precise, obținerea de rezultate credibile și recunoașterea lor pe plan internațional. Drept rezultat pot fi eliminate multe bariere în calea comerțului precum și promovarea mai activă a producției autohtone. Realizarea în practică reprezintă nu doar demonstrarea capabilităților de măsurare, care este asigurată de INM, ci necesită și oferirea unor servicii conexe specifice.
În acest context INM propune entităților intersate un spectru de servicii conexe operațiilor de etalonare:
- Elaborarea procedurilor de etalonare a mijloacelor de măsurare;
- Calculul estimativ a periodicității dintre două etalonări succesive;
- Gradarea cu un grad ridicat de exactitate, în diverse aplicații precum și anumite procese tehnologice;
- Ajustarea/calibrarea metrologică a echipamentelor de măsurare ;
- Instruiri privind conceptul de utilizare a incertitudinii de măsurare și corecta aplicare a ei în laboratoarele de încercări, etalonări și verificări metrologice;
- Estimarea factorilor de influiență și calculul incertitudinii de măsurare (inclusiv pentru laboratoarele de încercări);
- Consultanţă (seminare) privind mentenanţa echipamentelor metrologice din dotarea laboratoarelor metrologice și de încercări;
- Organizarea comparărilor naționale pe verificări de competență și etalonări a mijloacelor de măsurare;
- Realizarea cercetărilor și studiilor calitative și credibile în domenii de interes public precum și de minimizare a costurilor de producție.

Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala