INM

Sistemului de Management al INM și recunoașterea internațională a acestuia

Pentru asigurarea calității serviciilor furnizate laboratoarele INM operează un Sistem de Management al Calității in conformitate cu cerințele SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.

Sistemul de management este instrumentul prin care managementul îşi poate aplica politica, atinge obiectivele şi poate asigura certitudinea referitor la corespunderea etalonărilor efectuate conform cerințelor standardului de referință și cerinţelor beneficiarilor de servicii.

INM şi-a documentat politicile, programele, procedurile şi instrucţiunile în mod adecvat activităţii sale (volum, complexitate) pentru asigurarea calităţii rezultatelor etalonărilor.

Eficiența SMC-INM se bazează pe:

- Determinarea managementului INM de a îndeplini obiectivele propuse în domeniul managementului calității, așa cum sunt acestea specificate în Declarația – angajament a Directorului INM privind politica calității

- Informarea personalului INM asupra aspectelor relevante pentru asigurarea calității

- Implicarea activa a fiecărui angajat în implementarea și îmbunătățirea continuă a SMC-INM

Pe parcursul timpului, Sistemul de Management al INM a  avut o dezvoltare continuă iar prevederile SMC-INM se aplica tuturor serviciilor de etalonare furnizate de laboratoarele INM acest fapt este confirmat prin Certificatul de recunoaștere QSF-R52.

Certificatul este oferit în rezultatul trecerii cu succes de către INM a procedurii de Peer Review, care a fost efectuată de experții COOMET în perioada 18-19 octombrie 2017.

Astfel, calitatea măsurărilor și serviciilor de etalonare furnizate de INM continuă să fie recunoscută în toate țările semnatare ale acordului CIPM-MRA de recunoaștere reciprocă a etaloanelor și certificatelor de etalonare, emise de către institutele naționale de metrologie respective.

Recunoaşterea din partea ORM COOMET îi insuflă institutului putere şi suficientă încredere în ceea ce priveşte angajamentele pe care şi le-a asumat.


   

Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala