INM

WELMEC

WELMEC reprezintă cooperarea europeană în domeniul metrologiei legale.

Membrii ei sunt autorități naționale responsabile de metrologia legală în țările Uniunii Europene și ale Asociației Europene pentru Liber Schimb(EFTA).

WELMEC a fost fondată prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere în cadrul unei ședințe, care a avut loc la Bern, în iunie 1990.

Optsprezece țări din Comunitatea Europeană și EFTA au semnat Memorandumul inițial, care stabilea obiectivele și sarcinile WELMEC și identifica drepturile și obligațiile membrilor.

Obiectivele WELMEC

· Consolidarea încrederii reciproce în serviciile metrologiei legale;

· Armonizarea activităților din cadrul metrologiei legale;

· Identificarea unor trăsături speciale ale metrologiei legale care trebuie reflectate în cadrul european
   metrologic, al certificării și încercărilor;

· Organizarea schimbului informațional;

· Promovarea înlăturării barierelor în calea comerțului în domeniul mijloacelor de măsurare;

· Promovarea continuității interpretării și aplicării documentelor normative și propunerea acțiunilor pentru    facilitarea implementării;

· Identificarea problemelor tehnice care ar putea fi subiectul unor proiecte de colaborare;

· Menținerea legăturilor de lucru cu alte organisme relevante cu interes pentru metrologia legală;

· Dezbaterea tendințelor și stabilirea criteriilor pentru domeniul de aplicare al metrologiei legale și
   menținerea canalelor pentru un transfer continuu de cunoștințe.

Comitetul WELMEC include trei categorii: membri, membri asociați și

observatori. Republica Moldova a devenit membru asociat al WELMEC pe 11 mai

2017.Baner metrologie aplicata
Baner metrologie legala